Bekijk ons aanbod

Heeft u snel een beëdigde vertaling nodig?

Officiële stukken
De vertaling van belangrijke officiële stukken moet vaak worden uitgevoerd door een beëdigde vertaler. Dit zijn vertalers die zijn geregistreerd in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (of het buitenlandse equivalent hiervan) en bij een of meerdere rechtbanken staan ingeschreven. Vertaalbureau TempoVertaler heeft beëdigde vertalers in huis voor alle denkbare talen, zoals het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Pools en Russisch.

Juridische status
Alleen beëdigde vertalingen hebben dezelfde juridische status als het origineel en zijn dus in veel gevallen verplicht voor de vertaling van documenten of stukken van officiële instanties. Het gaat hierbij onder meer om notariële akten (zoals testamenten of koopakten), getuigschriften, uittreksels uit de burgerlijke stand, bankgaranties, proces- en bewijsstukken, contracten, octrooien en officiële verklaringen van de overheid. Vertaalbureau TempoVertaler maakt voor alle beëdigde vertalingen uitsluitend gebruik van vertalers die het specifieke vakgebied en het bijbehorende formele jargon tot in de puntjes beheersen.

Rechtsgeldige vertalingen
Uiteraard kan niet iedereen zich zomaar een beëdigde vertaler noemen. Hiertoe moeten vertalers eerst op grond van hun opleiding en ervaring door een rechtbank worden beëdigd. Hiermee bevestigt de rechter dat de betreffende vertaler voor een specifieke taalcombinatie bevoegd is om in eigen land rechtsgeldige vertalingen te produceren. Om als vertaler te kunnen worden beëdigd, moet deze beschikken over een diploma van een erkende vertaalopleiding en een verklaring van goed gedrag. Nadat de vertaler in de rechtbank de eed heeft afgelegd, is hij of zij voor een periode van vijf jaar beëdigd.

Legaliseren
Een beëdigde vertaling wordt door de hiertoe bevoegde vertaler ondertekend, afgestempeld en voorzien van een verklaring dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave is van het brondocument. Voor gebruik in het buitenland moet een beëdigde verklaring vaak ook worden gelegaliseerd, waarmee de rechtbank de geldigheid nog eens extra bevestigt. Voor landen die zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag volstaat een verkorte legalisatieprocedure, in de overige gevallen is een wat langere procedure vereist. Ook het legaliseren van vertalingen kan door Vertaalbureau TempoVertaler worden verzorgd.

Contact
Vertaalbureau TempoVertaler werkt met binnen- en buitenlandse beëdigde vertalers die snel en zorgvuldig officiële documenten vertalen uit en naar elke gewenste taal, zoals het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Pools en Russisch. Wij onderscheiden ons door de tijdige levering van hoogwaardige vertalingen, een heldere communicatie, transparante afspraken en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Neem voor het aanvragen van de beëdigde vertaling contact met ons op of vraag direct een offerte aan op www.tempovertaler.nl/offerte.