Tolk-

diensten

Een tolk is een persoon die het gesproken woord van een spreker - bij gebarentaal het gebaar - naar de toehoorder toe vertaalt. Essentieel is dat de boodschap in zijn geheel en op correcte wijze in de taal van de toehoorder wordt overgebracht. Tolken kennen de gewoontes, culturen van de landen in kwestie en weten dit feilloos in hun lichaamstaal, gebaren, houding en beleefdheidsvormen tot uitdrukking te laten komen. 

Er worden twee manieren van tolken onderscheiden: simultaan en consecutief. 

Simultaan tolken  

U ziet het vaak in een congreszaal: een of meerdere geluidsdichte tolkencabines, ieder met twee tolken die zien en via hun koptelefoon horen wat er in de zaal gebeurt. Zij tolken simultaan, zodat alle toehoorders in de zaal via een koptelefoon op hetzelfde moment het gesprokene in hun eigen taal te horen krijgen.
Simultaan tolken kan plaatsvinden in cabines, met rondleidingsysteem of zonder gebruik van tolkapparatuur. Bij simultaan tolken luistert de tolk naar de spreker en brengt tegelijkertijd de gesproken boodschap over in de taal van de toehoorder.

Voor grote groepen deelnemers van verschillende nationaliteiten en bijeenkomsten met spontane discussies is simultaan tolken de beste oplossing.

Consecutief tolken

Bij consecutief tolken luistert de tolk eerst naar de spreker, en kan ondertussen zelfs aantekeningen maken, en zal pas, nadat de spreker is uitgesproken, de boodschap in de andere taal – of gebarentaal – overbrengen aan de toehoorder. Voordeel van deze manier van tolken is dat de aanwezigen tijd hebben om na te denken en dingen te noteren. Bovendien is er geen speciale tolkapparatuur nodig. Nadeel is dat consecutief tolken aanzienlijk meer tijd kost.

Rondleidingsysteem en tolkapparatuur 

Een rondleidingsysteem wordt ingezet bij een vergadering of bespreking met beperkt aantal deelnemers. De tolk spreekt in een microfoon en de deelnemers horen de boodschap via hun koptelefoon. Voorwaarde is wel, dat er niet door elkaar wordt gesproken. De tolk heeft geen koptelefoon en hoort al het geroezemoes in de ruimte. 

Bij gebrek aan apparatuur kan een tolk de boodschap bij een of twee personen in het oor fluisteren. Nadeel is dat het voortdurende gefluister van de tolk irritant kan zijn voor de andere luisteraars. Bovendien kan degene die naar de fluistertolk luistert niet actief aan de discussie deelnemen.  
 
De tolken van TempoVertaler 

Plant u een internationaal congres of wilt u uw buitenlandse zakenrelatie in stijl ontvangen, dan is het zaak dat u tijdig de tolken vastlegt en ze inzicht geeft in het geplande programma. Relevante informatie in de vorm van brochures, (uitgeschreven) presentaties en verdere informatie over uw organisatie zijn belangrijk voor de tolk om professioneel voor de dag te kunnen komen.
Zorg op de dag zelf voor voldoende pauzes, zowel voor de tolken als voor de toehoorders. Tolken is vermoeiend, evenals het intensief luisteren of kijken naar tolken.

De tolken van TempoVertaler zijn lid van een beroepsorganisatie waarbij zij de erecode en beroepscode onderschrijven. De informatie waarover ze uit hoofde van hun beroep beschikken, wordt door hen als vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

TempoVertaler heeft een breed aanbod van tolken in vele taalcombinaties. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op.