Cartoon tolken

Tolken, consecutief of simultaan?

Wat is een tolk?
Een tolk is een persoon die het gesproken woord van een spreker - bij gebarentaal het gebaar - naar de toehoorder toe vertaalt. Essentieel is dat de boodschap in zijn geheel en op correcte wijze in de taal van de toehoorder wordt overgebracht. Tolken kennen de gewoontes, culturen van de landen in kwestie en weten dit feilloos in hun lichaamstaal, gebaren, houding en beleefdheidsvormen tot uitdrukking te laten komen.

Veel tolken zijn lid van een beroepsorganisatie waarbij zij de erecode en beroepscode onderschrijven. De informatie waarover ze uit hoofde van hun beroep beschikken wordt door hen als vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Er worden twee manieren van tolken onderscheiden: consecutief en simultaan.

Consecutief tolken
Bij consecutief tolken luistert de tolk eerst naar de spreker, kan zelfs aantekeningen maken en zal pas, nadat de spreker is uitgesproken, de boodschap in de andere taal – of gebarentaal – overbrengen aan de toehoorder. Voordeel van deze manier van tolken is dat de aanwezigen tijd hebben om na te denken en eventuele aantekeningen te maken. Bovendien is geen speciale tolkapparatuur nodig. Nadeel is dat het consecutief tolken aanzienlijk meer tijd kost; gemiddeld duurt het dubbel zo lang als simultaan tolken. Consecutief tolken leent zich niet voor grote groepen deelnemers van verschillende nationaliteiten en bijeenkomsten waar vaak levendige discussies ontstaan. In dat geval is simultaan tolken dé oplossing.

Simultaan tolken
Bij simultaan tolken luistert de tolk naar de spreker en brengt vrijwel tegelijkertijd de gesproken boodschap over in de taal van de toehoorder – of via gebarentaal.
Simultaan tolken kan plaatsvinden in cabines, met rondleidingset of zonder gebruik van tolkapparatuur.

1) Met gebruikmaking van cabines én tolkapparatuur
U ziet het vaak in een congreszaal: een of meerdere geluidsdichte tolkencabines, ieder met twee tolken, die zien en via hun koptelefoon horen wat er in de zaal gebeurt. Zij tolken simultaan, zodat alle toehoorders in de zaal via hun hoofdset tegelijk het gesprokene in hun eigen taal te horen krijgen. Het grote voordeel is, dat de deelnemers kunnen reageren op het gesprokene en zo een levendige discussie zonder taalproblemen mogelijk maken.


2) Met gebruikmaking van een rondleidingset
Een rondleidingset wordt ingezet bij een vergadering of bespreking met beperkt aantal deelnemers. De tolk spreekt in een microfoon en de deelnemers horen de boodschap via hun hoofdset. Voorwaarde is wel, dat er niet door elkaar gesproken wordt. De tolk heeft geen hoofdset en hoort alle geruis in de ruimte.


3) Met gebruikmaking van fluistertolken
Bij gebrek aan apparatuur kan een tolk de boodschap bij één of twee personen in het oor fluisteren. Nadeel is dat het voortdurende gefluister van de tolk irritant kan zijn voor de andere luisteraars. Bovendien kan degene die naar de fluistertolk luistert niet actief aan de discussie deelnemen.

Plant u een internationaal congres of wilt u uw buitenlandse zakenrelatie in stijl ontvangen, dan is het zaak dat u tijdig overwegingen maakt, de tolk(en) vastlegt en ze inzicht geeft in het geplande programma. Relevante informatie in de vorm van brochures, (uitgeschreven) presentaties en verdere informatie over uw organisatie zijn voor de tolk belangrijk om zich goed in de betreffende materie in te kunnen leven.
Zorg op de dag zelf voor voldoende pauzes, niet alleen voor de tolken, maar ook voor de toehoorders. Tolken is vermoeiend, evenals het intensief luisteren of kijken naar de tolken.

© Tempo Translator Group BV

Terug naar blogs

Commerciele vertalingen van hoog niveau

Zoek je een commercieel vertaalbureau dat jouw teksten vanuit het Nederlands, zonder fouten, in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools of Russisch omzet? Kom dan bij ons een offerte aanvragen. We hanteren scherpe tarieven bij ons commercieel vertaalbureau. Als er een commerciele tekst vertaald moet worden vanuit het Nederlands naar een andere taal, of andersom, dan is het belangrijk ervoor te zorgen dat dit niet te letterlijk gebeurt. Zinsneden in bijvoorbeeld het Duits, Spaans of Russisch kunnen letterlijk vertaald de verkeerde betekenis krijgen. Schakel dan ook een commercieel vertaalbureau in dat niet alles klakkeloos vertaalt, maar dat ook land en gebruiken kent. Alleen zo krijg je een vertaling die echt goed duidelijk maakt wat jouw boodschap is. Elke vertaler die voor ons werkt heeft een eigen specialisme, daar behoort ook het maken van een commerciele vertaling bij. Hoe zorg je er als vertaler voor dat een tekst die in het Frans, Italiaans of Pools uitnodigt tot kopen, dit ook in het Nederlands doet? Vraag vrijblijvend een gratis online offerte aan bij ons commercieel vertaalbureau als je hier meer over wil weten.

Een technische vertaling die helemaal klopt

Als technisch vertaalbureau weten we als geen ander hoe belangrijk het is dat een vertaling helemaal klopt. Dat een vertaler niet zomaar de tekst letterlijk vertaalt, maar dat hij of zij ook snapt wat de bedoeling is van een bepaalde tekst. Vandaar ook dat wij mensen in dienst hebben die verder kijken dan alleen maar een tekst in het Engels, Duits, Russisch of Pools overzetten. Als technisch vertaalbureau staan we altijd klaar om zelfs de moeilijkste technische teksten door een vertaler in een soepele tekst in een andere taal om te laten zetten. We gaan hierbij altijd geheel professioneel te werk. We houden contact met jou over bepaalde termen in je technische tekst waar we twijfels over hebben en zorgen er zo voor dat jij een tekst krijgt waar geen enkele fout in zit. We vertalen teksten voor een groot aantal opdrachtgevers, waar regelmatig ook pittige, technische opdrachten bij zitten. Laat ons vertaalbureau jouw tekst vertalen. Vraag bij ons technisch vertaalbureau een gratis online offerte aan om te bekijken welke kosten wij voor onze vertalingen rekenen.

Je zoekt een bedreven financieel vertaalbureau voor je lastige financiële teksten?

We hebben bij ons vertaalbureau ook meer dan een vertaler werken die voor een goede financiële vertaling kan zorgen. Ons financieel vertaalbureau is op het gebied van elke soort vertaling actief en kan ook hiervoor een perfecte tekst afleveren. Het is voor een vertaalbureau bij vertalingen op financieel gebied belangrijk om niet alleen maar de tekst in de gaten te houden. We moeten er als financieel vertaalbureau ook voor zorgen dat alle financiële feiten kloppen. Zodoende hebben we als vertaler niet alleen maar kennis van puur het vertalen. Als vertaalbureau nemen we voor een financiële vertaling mensen in dienst die het vakjargon in meerdere talen kent. Of het hier nu gaat om een tekst van of naar het Engels, Duits, Frans, Spaans, Russisch, Pools of Italiaans, wij zorgen ervoor dat alles perfect in het Nederlands komt te staan, of van hieruit vertaald wordt. Als vertaalbureau gaan we hierbij altijd professioneel te werk. De informatie die in een vertaling staat wordt door ons geheel vertrouwelijk behandeld. Als vertaalbureau vertalen wij een groot aantal financiële teksten per jaar. Hierdoor neemt onze kennis van de materie alleen maar toe. Een offerte aanvragen bij ons vertaalbureau is heel eenvoudig. We laten je dan snel weten wat we voor een vertaling van je vragen.

Gedegen kennis bij ons juridisch vertaalbureau

Ben jij op zoek naar een juridisch vertaalbureau waar niet alleen maar puur naar de tekst wordt gekeken? Je hebt dan een vertaalbureau nodig waar vertalers bij het vertalen ook weten hoe de achtergronden in elkaar steken. Wij zetten voor jou een professioneel vertaler op de tekst die alle nuances weet te vertalen. Die geen moeite heeft met vertalen van of naar Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Pools of Russisch. We hebben bij ons vertaalbureau voor onze vertalingen mensen in dienst die een zeer gedegen kennis hebben van wat er van ze wordt gevraagd. Belangrijk, want bij een vertaling van een vertaalbureau mag in een juridische tekst niks fout zijn. Alle vertalingen die wij maken worden na het afronden van het vertalen dan ook nog eens grondig gecheckt. Bij ons vertaalbureau hebben we ook hiervoor mensen in dienst. Je zoekt een juridisch vertaalbureau waar een professioneel vertaler met het vertalen aan de slag gaat? Je kunt bij ons altijd een offerte aanvragen. Deze gratis online offerte laat altijd een eerlijke prijs zien, die door ons vertaalbureau wordt gerekend.

Meer weten over ons vertaalbureau?

Op zoek naar een professioneel vertaalbureau? Of je nu een financieel vertaalbureau zoekt, of een juridisch vertaalbureau of een technisch vertaalbureau, bij ons krijg je vertalingen die helemaal kloppen. Vraag voor het maken van een vertaling dan ook een gratis online offerte aan. Een offerte aanvragen bij ons vertaalbureau is daarbij altijd geheel vrijblijvend. We gaan met ons vertaalbureau graag met het vertalen van je teksten aan de slag. Zo krijg jij bij ons vertaalbureau vertalingen geleverd waarvan je er op mag rekenen dat deze helemaal perfect zijn. Bel voor een afspraak met ons vertaalbureau om het vertalen van jouw tekst met ons door te nemen.