Taalcursus op maat, afgestemd op bedrijf en persoon

Taalcursus op maat, afgestemd op bedrijf en persoon

Waarom een taaltraining?
Succesvol internationaal zakendoen vraagt een goede talenkennis. Wie zich correct en duidelijk kan uitdrukken in zakelijke brieven en e-mails, maakt een professionele indruk. Daarbij zijn ook de keuze voor de juiste toonzetting en stijl van niet te onderschatten betekenis. Dit geldt zelfs voor een 'snel' medium als e-mail waarbij onduidelijke formuleringen gemakkelijk tot misverstanden kunnen leiden.

Taalkeuze en niveau
Nederlanders die internationaal zaken doen communiceren vaak op behoorlijk niveau in het Engels. Wij willen professioneel overkomen, gelijkwaardig zakendoen en vinden het belangrijk vlot of perfect Engels te spreken.

Duitsers daarentegen spreken vaak wel aardig Engels, maar ze hechten grote waarde aan communicatie in correct uitgesproken en geschreven Duits en verwachten dit ook van hun zakenrelaties. Geschreven tekst die veel fouten bevat, wordt minder serieus genomen, en daarmee ook het bedrijf, product en/of de dienst die daarmee worden vertegenwoordigd.

In de Zuid-Europese landen zoals Italië en Spanje wordt men bij voorkeur het liefst in de eigen moedertaal aangesproken, omdat een goede vreemdetaalbeheersing daar, met name bij de oudere generaties, minder gangbaar is.

Scandinaviërs daarentegen beheersen het Engels doorgaans heel goed en staan open voor zakelijke communicatie in het Engels. Wanneer beide partijen goed Engels spreken, kun je op gelijkwaardig niveau zakendoen.

Als uw huidige talenkennis of die van uw medewerkers niet aansluit op wat er zakelijk van u gevraagd wordt, is een taaltraining raadzaam. Om in zo kort mogelijke tijd goede resultaten te kunnen boeken, is het belangrijk om de training naadloos te laten aansluiten op de bestaande kennis en vaardigheden van de cursist(en) en op de uiteindelijke behoeften.

Oriënterend gesprek
De taaldocent plant vooraf een persoonlijk gesprek met de opleidingsverantwoordelijke persoon binnen het bedrijf om een goed beeld te krijgen van wat de behoeftes van het bedrijf en de cursisten zijn. Ook kan op dit moment al worden besproken of er geschikt lesmateriaal binnen het bedrijf voorhanden is. Te denken valt aan e-mails die de cursisten zelf geschreven hebben of bestaande productbeschrijvingen en/of brochures in de desbetreffende vreemde taal.

Intake cursisten
De taaldocent neemt vervolgens een intake af om een goed beeld te krijgen van het uitgangsniveau van de cursist(en). Deze intake kan deels via e-mail plaatsvinden. Op basis van de intakes stelt de docent een cursusvoorstel op. Betreft de training meer cursisten dan wordt er een werkbare indeling in groepen van maximaal zes cursisten met een gelijkwaardige basiskennis en vergelijkbare doelen gemaakt.

In dit cursusvoorstel worden ook de doelstelling van de training, een voorstel voor een planning en een prijsopgave opgenomen.

Plan van aanpak
Aan de hand van het oriënterend gesprek en de resultaten van de intakes wordt een voorstel gemaakt met planning en prijsindicaties. De taaltrainingen worden doorgaans op locatie gegeven, vaak tijdens of direct na werktijd. De lestijden worden van training tot training bepaald en kunnen uiteenlopen van 1 uur tot volledige dagdelen. De trainingen vinden plaats in blokken van 5 tot 10 lesuren, waartussen telkens de behaalde resultaten geëvalueerd worden en er een advies wordt gegeven voor een eventueel vervolg.

Certificaat
Na het afronden van de taaltraining ontvangen de cursisten een deelnamecertificaat. Vereiste daarvoor is dat men tenminste 70% van de lessen heeft bijgewoond, eventuele opdrachten voldoende zijn afgerond en men actief heeft deelgenomen.

© Tempo Translator Group B.V.

Terug naar blogs