Softwarevertalen, dat vraagt speciale aandacht ...

Softwarevertalen, dat vraagt speciale aandacht ...

Het vertalen van softwareteksten, ofwel strings, valt onder de noemer lokalisatie en is een vak apart! De vertalingen voor diermanagement, regelapparatuur, implementatieprojecten en databaseapplicaties voor o.a. CRM, HRM, ERP moeten immers nauwkeurig worden afgestemd op de doelgroep. De tekstlengte is vaak beperkt tot een maximum aantal karakters en de context is niet altijd even duidelijk.

Consistentie
De softwareproducent streeft naar consistentie in de gebruikersinterface van zijn applicaties. Dat wil zeggen dat de gebruikte terminologie in de software overeen moet komen met de termen in de helpteksten en gebruikershandleiding.

En deze consistentie moet natuurlijk behouden blijven in de vertaling. Het vertalen van software vraagt dan ook om een specifieke aanpak en gespecialiseerde tools, zoals vertaalgeheugens, glossaries en klantspecifieke stijlgidsen waarin voorkeuren (standaardformuleringen, afkortingen, voorkeurstermen) voor het vertalen van software vastgelegd worden.

In context vertalen
Om software correct te kunnen vertalen is het belangrijk dat de vertaler zich kan inlezen in de materie. Dit kan een brochure zijn over het softwareproduct of de gebruikershandleiding of helpteksten bij de software. Alleen dan is het mogelijk om de softwarevertaling af te stemmen op de doelgroep. Het vertalen van de betreffende marketingteksten en handleidingen kan daarna analoog aan de software vertaald worden.

State-of-the-art-programma’s voor lokaliseren (vertalen) van softwarestrings

Een tijdrovend deel van een project is vaak de implementatie van een softwarevertaling. Daarom is het verstandig om eerst te kijken of het mogelijk is om direct in de applicatie te vertalen. Met state-of-the-art-programma’s als Sisulizer, Multilizer, Poedit Pro, SDL Passolo en SDL Studio kunnen verschillende soorten software gelokaliseerd worden.

Sisulizer
Sisulizer werkt rechtstreeks met C++ Builder, Delphi, C#, Visual C++, Visual Basic, Turbo languages, Java, Windows binary-bestanden, HTML Help (.chm), XLIFF, of met .NET (incl. WPF) en zoekt vertaalbare tekst op. Met de Sisulizer’s Exchange Wizard stuurt u het voorbereide materiaal naar de vertaler, die dan met de Sisulizer Free Edition kan vertalen. Na vertaling kunt u met Sisulizer opnieuw de applicatie opbouwen.

Multilizer
Met Multilizer kunnen Windows-toepassingen gelokaliseerd worden en kunnen Mobile en Internetsoftware met bijhorende inhoud (databases en XML) vertaald worden. Er bestaan verschillende versies van Multilizer.

Poedit Pro
Met het programma Poedit Pro kunnen de vertalingen voor software of website (Gettext) gemaakt worden. Het programma ondersteunt de vertaling en plug-ins voor o.a. WordPress, zodat de vertaler zich op de vertaling kan focussen, zonder zich zorgen te hoeven maken over de technische details.

XML-, HTML- en TXT-bestanden
Vaak worden teksten rechtstreeks uit databases gegenereerd en zijn deze gebaseerd op het XML-gegevensbestand. Ook XML-, HTML- en TXT-bestanden kunnen zonder problemen gelokaliseerd worden in daarvoor speciaal ingerichte vertaalgeheugens.

Duidelijke afspraken over evaluatie, levertijd en kosten
Het lokaliseren van software wordt standaard gefactureerd op tijdbasis. De praktijk leert ons dat iedere klant en iedere situatie anders is. Daarom bekijken wij graag samen met u wat de meest efficiënte en prijsgunstige oplossing in uw geval is.

Wij stellen dan ook altijd voor om eerst een kleine testvertaling te doen om vervolgens status en resultaat kort met u te evalueren. Op basis van de wederzijdse bevindingen kunnen we dan onze afspraken over tijd, kosten en levertijd aanscherpen.

© Tempo Translator Group B.V.

Terug naar blogs