Blogs

Zakendoen in Duitsland

Zakendoen in Duitsland

Consequenties van onjuist spatiegebruik

Consequenties van onjuist spatiegebruik

Wat is het verschil tussen vertalen, herwerken en hertalen?

Wat is het verschil tussen vertalen, herwerken en hertalen?

Opbouw en stijl van brieven en e-mails in het Engels

Opbouw en stijl van brieven en e-mails in het Engels

Lokalisatie

Lokalisatie

Taalcursus op maat, afgestemd op bedrijf en persoon

Taalcursus op maat, afgestemd op bedrijf en persoon

Transliteratie en transcriptie

Transliteratie en transcriptie

Meer dan het zout in de pap ...

Meer dan het zout in de pap ...

Tolken, consecutief of simultaan?

Tolken, consecutief of simultaan?

Softwarevertalen, dat vraagt speciale aandacht ...

Softwarevertalen, dat vraagt speciale aandacht ...